Zabytki

  • Gminna Ewidencja Zabytków

    28-01-2020 14:47

    Gminna Ewidencja Zabytków obejmuje zabytki nieruchome wpisane do Wojewódzkiego Rejestru Zabytków oraz objęte Wojewódzką Ewidencją Zabytków.