Podpisanie umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu pn. Budowa centrów przesiadkowych

ccb5b1e7.png
 

Szanowni Państwo,

Kolejny znaczący krok w kierunku realizacji inwestycji dofinansowanej przez Unię Europejską w ramach perspektywy finansowej FE SL 2021- 2027, w zakresie rozwoju transportu publicznego w Gminach Powiatu Kłobuckiego.

W dniu 22.08.2023 r. została podpisana druga z pięciu umów o partnerstwie na rzecz realizacji projektu pn. Budowa centrów przesiadkowych oraz sieci przystanków autobusowych na terenie Gmin: Krzepice, Przystajń, Panki

W uroczystym podpisaniu udział wzięli Burmistrz Krzepic Krystian Kotynia jak również partnerzy projektu: Starosta Powiatu Kłobuckiego Henryk Kiepura, Wicestarosta Powiatu Kłobuckiego Zdzisława Kall, Wójt Gminy Przystajń Henryk Mach, Wójt Gminy Panki Urszula Bujak, Członek Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego Wiceprezydent Miasta Częstochowy Piotr Grzybowski oraz Dyrektor Biura Związku Wojciech Ostaszewski.

W ramach projektu na terenie Gminy Przystajń powstanie Centrum przesiadkowe na ulicy Pamięci Katynia, zakres prac będzie obejmował wykonanie miejsc parkingowych dla samochodów osobowych oraz autobusów, perony wraz z zadaszeniem oraz oświetlenie. Przewidujemy również przebudowę sieci przystanków zlokalizowanych na głównych ciągach komunikacyjnych.

 

6.jpeg