Susza rolnicza 2023

Wójt Gminy Przystajń informuje, iż zgodnie z danymi Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa (https://susza.iung.pulawy.pl/wykazy/2023) rolnicy mogą zgłaszać szkody w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowane suszą w roku 2023 na terenie Gminy Przystajń.

PODSTAWĄ OSZACOWANIA SZKÓD SPOWODOWANYCH PRZEZ SUSZĘ BĘDZIE ZŁOŻENIE INDYWIDUALNIE PRZEZ POSZKODOWANEGO PRODUCENTA ROLNEGO WNIOSKU ZA POŚREDNICTWEM APLIKACJI SUSZOWEJ.

Aplikacja suszowa dostępna jest na stronie internetowej: https://aplikacje.gov.pl/app/susza/

Podpisywanie i wysyłanie wniosków będzie możliwe od 20 września 2023 r.

Złożenie wniosku wymaga posiadania własnego Profilu Zaufanego albo potwierdzenia danych za pomocą bankowości internetowej lub e-dowodu.

Każdy kto będzie ubiegał się o wypłatę odszkodowania musi złożyć wniosek przez w/w aplikację.

Po zgłoszeniu przez rolnika strat w aplikacji suszowej dane automatycznie weryfikowane są z danymi:

- Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie upraw rolnych zgłoszonych do wniosku o dopłaty bezpośrednie oraz z danymi zawartymi w Systemie Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt;
- Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach w zakresie zasięgu i zakresu suszy wynikającego z Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej.

Rolnik będzie miał możliwość wielokrotnego uzupełniania wniosku w aplikacji w zależności od obejmowania suszą konkretnych upraw. Na podstawie danych w aplikacji wygenerowany zostanie protokół strat.

Jeżeli producent rolny nie zgadza się z oszacowaniem szkód za pośrednictwem aplikacji, opcjonalnie może złożyć wniosek o oszacowanie strat do komisji szacującej zakres i wysokość szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej w Urzędzie Gminy Przystajń. Wniosek należy złożyć po zgłoszeniu szkody w aplikacji, przed zbiorem upraw objętych suszą, jednak nie później niż do dnia 15 września 2023 r. (wniosek dostępny w urzędzie gminy).

 

Wójt Gminy Przystajń

Henryk Mach


ODTogłoszenie o suszy.odt (21,48KB)