Mniejsza opłata za odpady od lipca

Wójt Gminy Przystajń informuje, że od miesiąca lipca 2023 r. ulegają zmniejszeniu stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi naliczane dla nieruchomości zamieszkałych. Stawka podstawowa opłaty za odpady segregowane wynosi 25,00 zł od mieszkańca za miesiąc. Kwoty ulg z tytułu użytkowania kompostownika lub statusu rodziny wielodzietnej pozostają bez zmian. Terminy płatności również nie uległy zmianie.

W przypadku podatników którzy dokonali już wpłat za III kwartał 2023 r. nadpłacona kwota zostanie automatycznie przeksięgowana na poczet kolejnej raty należności. Mieszkańcy którzy opłacili wszystkie raty za rok 2023 otrzymają zwrot nadpłaty.

Właściciele nieruchomości otrzymają pisemne zawiadomienia dot. nowej wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
W przypadku wątpliwości lub pytań należy kontaktować się z Urzędem Gminy Przystajń tel. 34 319 11 54/55