Dyżur ekodoradcy

Ekodoradca Subregionalny Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego działający w ramach projektu LIFE „Śląskie. Przywracamy błękit”. Kompleksowa ochrona powietrza dla województwa śląskiego

Ewa Chojnacka zaprasza mieszkańców gminy na konsultacje indywidualne organizowane w każdą ostatnią środę miesiąca w siedzibie Urzędu Gminy Przystajń w godzinach 9.00 – 14.00. Najbliższa data spotkania: 26 lipca.

Przystajń - ogłoszenie dotyczące dyżurów nowe.jpeg


PDFPrzystajń - ogłoszenie dotyczące dyżurów nowe.pdf (276,14KB)