Wakacje z książką i nowe książki w bibliotece

Gminna Biblioteka Publiczna w Przystajni informuje o nowych książkach zakupionych do biblioteki.

 

Zaprasza również na zajęcia i warsztaty organizowane w lipcu 2023 r.

 

Plakat opisujący zajęcia i warsztaty przygotowane w lipcu 2023 r. przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Przystajni