Raport o stanie Gminy Przystajń za rok 2022

311.jpeg

 

Szanowni Państwo  

 

Przygotowany i przedkładany Państwu raport o stanie Gminy Przystajń za 2022 rok będzie stanowił podstawę debaty i głosowań rady gminy w roku bieżącym. Podobnie jak w latach poprzednich głównym celem raportu jest przedstawienie rzetelnego i obiektywnego obrazu Gminy Przystajń w roku 2022. Dokument ten zawiera szczegółowe dane i kluczowe informacje dotyczące realizacji najistotniejszych zadań własnych gminy, jest sprawozdaniem z ich realizacji. 

Dziękuję Radzie Gminy, gminnym instytucjom kultury oraz wszystkim pracownikom samorządowym za aktywność, kreację i rzetelne wypełnianie swoich samorządowych obowiązków. Dzięki temu Gmina Przystajń osiąga coraz wyższy poziom rozwoju oraz poprawę warunków życiowych mieszkańców. Dziękuję wszystkim podmiotom gospodarczym, organizacjom społecznym, sołtysom i radom sołeckim oraz mieszkańcom za współpracę i zaangażowanie w życie społeczne.

Cieszę się, że możemy razem zmieniać i rozwijać naszą Gminę.

Zapraszam Państwa do lektury raportu, dyskusji i podjęcia dialogu na temat dalszego rozwoju Gminy.

                                                                   

                                                                        Z poważaniem

                                                                                             Henryk Mach

                                                                                       Wójt Gminy Przystajń

 

Link do Raportu:  Raporty o stanie gminy