Rehabilitacja osób z chorobami przewlekłymi układu kostno-stawowego i mięśniowego

Ośrodek Rehabilitacji Leczniczej „Troniny” realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich: „Realizacja kompleksowego programu rehabilitacji osób z chorobami przewlekłymi układu kostno-stawowego i mięśniowego”.

Celem projektu jest poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrotu do pracy.

Szczegóły projektu zawiera załączony plakat.

PDFPLAKAT POZIOM razem z logo-1.pdf (137,69KB)