Zmiana lokalizacji pojemników na zużytą odzież

Urząd Gminy Przystajń informuje, że z dniem 13.06.2023 r. pojemniki na zużytą odzież ustawione dotychczas przy ul. Pamięci Katynia (skwer im. Henryka Kluby) w Przystajni zostały przeniesione na teren Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Przystajni ul. Targowa 18A. Odpady można dostarczać w godzinach dyżurów tj. poniedziałek od 12.00 do 17.00, czwartek od 8.00 do 13.00 oraz druga sobota miesiąca 9.00-13.00; w miesiącach listopad-luty punkt czynny w poniedziałki od 8.00 do 13.00.

Zużytą odzież można również dostarczać do pojemników zlokalizowanych w miejscowościach: Kostrzyna nr 48 (parking), Bór Zajaciński (parking przy szkole podstawowej), Wrzosy (strażnica OSP), Wilcza Góra (strażnica OSP), Kamińsko (strażnica OSP), Ługi-Radły ul. Leśna (strażnica OSP).

pojemnik_pck.jpeg