Modernizacja oświetlenia ulicznego

W czerwcu rozpoczęto II i ostatni etap modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Przystajń.

Modernizacja oświetlenia polegała będzie na wymianie pozostałych opraw sodowych na energooszczędne oprawy LED w ilości 662 szt. wraz z zastosowaniem programowalnych reduktorów mocy. Dzięki realizacji zadania na terenie gminy zostaną wymienione wszystkie oprawy, co będzie skutkowało znaczną oszczędnością energii elektrycznej. Wykonawcą robót jest firma ELMONT Sp. z o. o. , a wartość robót wynosi 799 377,00 zł.,  w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 90 % to jest 719 439,30 zł. Prace modernizacyjne potrwają do lipca 2023 r.

Pierwszy etap zadania zrealizowano w roku 2021, gdzie wymieniono 212 opraw na głównych ciągach drogowych na terenie Gminy. Zadanie zrealizowano przy udziale środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.