Apel o rozważne korzystanie z wody z wodociągu gminnego

Zwracamy się z prośbą do mieszkańców gminy i właścicieli posesji rekreacyjnych o ograniczenie poboru wody z wodociągu gminnego do celów innych niż socjalno-bytowe w okresie od czerwca do końca sierpnia 2023 r., w godz. 6.00 - 23.00.

Prosimy o nie podlewanie trawników oraz o nie napełnianie przydomowych basenów wodą z sieci wodociągowej.

Gromadźmy w miarę możliwości deszczówkę.

Jednoczesne podlewanie trawników i napełnianie basenów przez wielu odbiorców wody naraz może prowadzić do przeciążenia sieci wodociągowej i problemów z dostawą wody. Zasoby wody pitnej są ograniczone.

Informacje o sytuacji w Polsce:

https://stopsuszy.imgw.pl/aktualizacja-sytuacji-dot-suszy/

https://strefaagro.pl/susza-poglebia-sie-sa-pierwsze-zakazy-podlewania-ogrodkow-i-dzialek-w-sezonie-2023-deszcz-potrzebny-na-juz-prognoza-imgw/ar/c8-17612339