Zakończono Budowę Sali gimnastycznej w miejscowości Bór Zajaciński.

W piątek 26 maja w obecności przedstawicieli Inwestora, Dyrekcji Szkoły, Wykonawcy oraz Inspektorów Nadzoru odbył się odbiór końcowy jednego z ważniejszych zadań realizowanych przez Gminę Przystajń w ostatnich latach – Budowy Sali Gimnastycznej w Borze Zajacińskim.

Gmina na realizację tego zadania uzyskała dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu Sportowa Polska – edycja 2021 w kwocie 2 451 334,00 zł.

Oprócz pełnowymiarowej Sali gimnastycznej obiekt posiada pełny kompleks sanitarno-szatniowy dla uczniów, sanitariaty dla osób niepełnosprawnych, pomieszczenia dla trenerów, salę ćwiczeniową dla uczniów ze specjalnymi potrzebami, pomieszczenia magazynowe oraz techniczne. Sala jest komunikacyjnie połączona z istniejącymi budynkami Szkoły i Przedszkola, ale również przewidziano jej dostępność niezależnie od pracy Szkoły poprzez odrębne wejścia. Wykonawcą robót budowlanych była  Firma POLBAU z Opola, a wartość robót opiewała na kwotę 5 859 560,20 zł.  Roboty budowlane rozpoczęto jesienią 2021 roku i były kontynuowane w roku 2022 oraz w roku bieżącym. Roboty budowlane zostały zakończone w maju 2023 i odebrane przez komisję odbiorową.  

W okresie wakacyjnym planujemy uzyskanie wszystkich pozwoleń budowlanych na użytkowanie budynku, tak, aby w pierwszych dniach września dokonać uroczystego otwarcia obiektu, a co najważniejsze, aby uczniowie mogli użytkować pomieszczenia Sali Gimnastycznej od początku roku szkolnego. Wierzymy że nowa Sala będzie również wykorzystywana poza czasem pracy szkoły przez mieszkańców okolicznych miejscowości.

Już teraz zapraszamy na uroczyste otwarcie obiektu, a zachętą niech będzie drobna dokumentacja zdjęciowa.

IMG-20230526-WA0023.jpeg
IMG-20230526-WA0020.jpeg
IMG-20230526-WA0001.jpeg
IMG-20230526-WA0022.jpeg
IMG-20230526-WA0011.jpeg
IMG-20230517-WA0009.jpeg
IMG-20230517-WA0003.jpeg
IMG-20230517-WA0008.jpeg
IMG-20230519-WA0000.jpeg
IMG-20230526-WA0004.jpeg
IMG-20230526-WA0016.jpeg
IMG-20230526-WA0014.jpeg
IMG-20230526-WA0026.jpeg
IMG-20230526-WA0008.jpeg