2 kotły na biomasę (piece na pellet) do dyspozycji mieszkańców

Koszt dofinansowania do montażu nowego kotła na biomasę wynosi ok 80 % wartości zadania, natomiast wkład finansowy mieszkańca to ok 5 600,00 zł

W zakres projektu wchodzą następujące elementy:

- piec z zasobnikiem na pellet
- montaż i rozruch urządzenia,

Projekt nie obejmuje m.in. kosztów wymiany wkładu kominowego, kosztów montażu niezbędnej armatury, kosztów remontu kotłowni w zakresie, który nie jest niezbędny do prawidłowego zamontowania i funkcjonowania kotła.

Dodatkowych informacji na temat programu udziela Referat Inwestycji – pokój nr 11 i 17, I piętro budynku Urzędu Gminy Przystajń, tel. 34/3191153(54) wew. 111 i 117, gdzie można uzyskać wzór deklaracji niezbędnej do uczestnictwa w programie.

 

/-/Henryk Mach

Wójt Gminy Przystajń