Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej planowanego do realizacji w 2023 roku

DOCogłoszenie otwartego konkursu ofert na 2023 r.doc (47,50KB)