Wybory ławników 2023

Rada Gminy Przystajń informuje, że na kadencję 2024-2027 wybierany jest 1 ławnik do Sądu Okręgowego w Częstochowie i 1 ławnik do Sądu Rejonowego w Częstochowie, w tym 1 ławnik do Sądu Pracy.

Podmioty uprawnione mogą zgłaszać radom gmin kandydatów na ławników na karcie zgłoszenia do dnia 30 czerwca 2023 r. w Urzędzie Gminy Przystajń, Przystajń, ul. Częstochowska 5 (pokój nr 19).

Informacje dotyczące zasad obowiązujących przy zgłaszaniu kandydatów na ławników można uzyskać w Urzędzie Gminy Przystajń, Przystajń, ul. Częstochowska 5 (pokój nr 15) oraz pod numerami telefonów: 34 3191153 lub 34 3191154 wew. 115.

Szczegóły w ogłoszeniu w pliku pdf:

PDFwybory ławników 2023.pdf (62,65KB)