Poprawa zaopatrzenia w wodę mieszkańców Północnej części Gminy Przystajń poprzez wykonanie studni zastępczej S-1A wraz z infrastrukturą towarzyszącą na ujęciu gminnym w Przystajni oraz likwidacja studni S1 w Przystajni gm. Przystajń

                                                                        

LOGO PROW.png

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie".

 

Operacja typu „Gospodarka wodno-ściekowa” pn.

 

Poprawa zaopatrzenia w wodę mieszkańców Północnej części Gminy Przystajń poprzez wykonanie studni zastępczej S-1A wraz z infrastrukturą towarzyszącą na ujęciu gminnym w Przystajni oraz likwidacja studni S1 w Przystajni gm. Przystajń

 

mająca na celu poprawę gospodarki wodnej w Gminie

 

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania

„Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Wartość inwestycji: 468 268,68 zł               Wysokość dofinansowania: 234 182,00 zł