Program edukacyjno-informacyjny "#włączmyślenie - bezpieczna sieć"

Gmina Przystajń serdecznie zaprasza uczniów do wzięcia udziału w programie edukacyjno-informacyjnym "#włączmyślenie - bezpieczna sieć", koordynowanym przez Komendę Powiatową Policji w Kłobucku, który ma na celu ograniczenie przestępczości i aspołecznych zachowań w cyberprzestrzeni.

W ramach programu, oprócz szeregu działań informacyjno-edukacyjnych, zrealizowane zostaną również następujące konkursy: konkurs plastyczny dla uczniów klas I-III szkół podstawowych pn. "Jestem Bezpieczny - wiem co robię w sieci", konkurs teatralny dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych pn. "#włącz myślenie - bezpieczna sieć" oraz konkurs na spot profilaktyczny dla uczniów szkół ponadpodstawowych.

Zachęcamy do zapoznania się z załączonymi plakatami i regulaminami.

Plakat promujący program.jpeg

konkurs plastyczny - plakat.jpeg

konkurs teatralny - plakat.jpeg

PDFProgram profilaktyczny.pdf (1,75MB)

PDFRegulamin Konkursu Plastycznego.pdf (608,47KB)

PDFRegulamin Konkursu Teatralnego.pdf (742,59KB)

PDFzałącznik do regulaminu - RODO.pdf (1,06MB)