Informacja dotycząca odpadów rolniczych

INFORMACJA DOT. ODPADÓW ROLNICZYCH

Urząd Gminy Przystajń informuje właścicieli gospodarstw rolnych o planowanym pozyskaniu dofinansowania na usunięcie odpadów rolniczych ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (dalej zwanym jako NFOŚiGW).
Zgodnie z regulaminem naboru NFOŚiGW dofinansowaniem objęty jest odbiór i zagospodarowanie wyłącznie następujących odpadów:
a) folia rolnicza,
b) siatki i sznurek do owijania balotów,
c) opakowania po nawozach i typu Big Bag.

Dofinansowanie ma charakter jednorazowy i nie obejmuje odpadów innych niż wymienione, jak również odpadów wytworzonych po zakończeniu realizacji zadania.

Procedura uzyskania dofinansowania i usunięcia odpadów:
1) właściciele gospodarstw rolnych (posiadacze odpadów) składają do Urzędu Gminy Przystajń deklaracje przystąpienia do przedsięwzięcia w terminie do 3 marca 2023 r. wzór deklaracji można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Przystajń oraz na stronie internetowej www.gminaprzystajn.pl
2) Gmina Przystajń (dalej zwana jako Gmina) ubiega się o uzyskanie dofinansowania w NFOŚiGW na szacowaną masę odpadów.
3) Zarząd NFOŚiGW decyduje o wysokości dofinansowania biorąc pod uwagę przyjęte kryteria wyboru.
4) W przypadku uzyskania dofinansowania na poziomie zapewniającym wykonanie przedsięwzięcia dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Gminą a NFOŚiGW.
5) Gmina dokonuje wybory wykonawcy (przedsiębiorcy) odpowiedzialnego za wykonanie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów.
6) Właściciele gospodarstw rolnych w wyznaczonym przez Gminę terminie dostarczają posiadane odpady do wskazanego miejsca zbiórki. Każdy posiadacz odpadów jest indywidualnie rozliczany z ilości dostarczonych odpadów. Planowany termin zbiórki to październik / listopad 2023 r.
7) Dofinansowanie stanowi pomoc publiczną de minimis dla rolnictwa.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 34 319 11 53/54 (wew.113), mailowy: czpg@gminaprzystajn.pl, lub osobisty w siedzibie Urzędu Gminy Przystajń (pokój nr 13).


PDFogłoszenie.pdf (84,28KB)

DOCdeklaracja.doc (25,00KB)