Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne dotyczące projektu Uchwały Rady Gminy Przystajń w sprawie programu współpracy Gminy Przystajń z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok.

PDFZarządzenie Nr 4.2023.pdf (80,10KB)

ODTuchwała i program 2023.odt (28,04KB)