Podsumowanie roku 2022

Kończy się rok 2022, wszyscy staramy się podsumować to co się w upływającym roku wydarzyło, to co się udało, a co nie do końca.

Dla wszystkich ten rok był z pewnością rokiem trudnym i pełnym niespodziewanych wydarzeń. Dla nas pracowników samorządowych był to rok pełen nowych zadań i wyzwań. Począwszy od pomocy dla naszych sąsiadów z Ukrainy, trudności budżetowych wynikających z znacznych wzrostów cen energii, paliw i innych usług, po wsparcie mieszkańców za pośrednictwem wypłaty dodatków energetycznych oraz zakupu węgla. Jednocześnie Gmina realizowała zadania rozpoczęte w latach poprzednich, rozpoczęła nowe inwestycje, nie ustając w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na kolejne ważne dla naszych mieszkańców projekty.

Dziękując za ten rok życzmy sobie i naszym mieszkańcom aby kolejny rok przyniósł nam wszystkim mnóstwo radości, sukcesów, wytchnienia oraz wzajemnej życzliwości.  

 

                                                            /-/ Henryk Mach

                                                            Wójt Gminy Przystajń

 

   

Podsumowując mijający rok przedstawiamy najważniejsze zadania, które realizowaliśmy.

 

Zadania inwestycyjne

Rozbudowa i adaptacja zdegradowanego budynku w Przystajni, ul. Częstochowska 2 wraz z zakupem niezbędnego sprzętu na potrzeby Centrum Usług Społecznościowych w Przystajni w formule „zaprojektuj i wybuduj”

CUŚ.jpeg

 

Poprawa zaopatrzenia w wodę mieszkańców Północnej części Gminy Przystajń poprzez wykonanie studni zastępczej S-1A wraz z infrastrukturą towarzyszącą na ujęciu gminnym w Przystajni oraz likwidacja studni S1 w Przystajni gm. Przystajń w formule „zaprojektuj i wybuduj”

Studnia.jpeg

 

„Poprawa zaopatrzenia w wodę pitną dla południowej części Gminy Przystajń”

Opracowano dokumentację projektową.

 

Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Brzeziny (Sachalin)

Sachalin 2.jpeg

 

Poprawa efektywności energetycznej budynku Remizy OSP w miejscowości Kuźnica Nowa

Kuxnica Nowa.jpeg

 

Budowa Sali gimnastycznej w miejscowości Bór Zajaciński.

Sala gimn.jpeg

 

Dostawa i montaż instalacji z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w Gminach Przystajń i Miedźno

solary.jpeg

 

Budowa kanalizacji sanitarnej w m-ci Kostrzyna

Zrealizowano 50 % zadania.

 

Inicjatywa sołecka

Inicjatywa sołecka Wrzosy.jpeg  Zestaw biesiadny.jpeg

 

# Pod biało-czerwoną

Pod biało-czerwoną.jpeg

 

Zadania społeczne

 

Aktywizacja Społeczna mieszkańców Przystajni

Aktywizacja 1.jpeg

 

Zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym poprzez działalność Centrum Usług Społecznościowych w Przystajni

Zmniejszenie.jpeg

 

Pomoc uchodźcom z Ukrainy

 

Wypłata dodatku węglowego

 

Zakup węgla dla mieszkańców

 

Gminy Program „Czyste powietrze”

 

Szczegółowe informacje o powyższych zadaniach w załączniku: