Obowiązki w sezonie zimowym

PRZYPOMINAMY MIESZKAŃCOM

ORAZ WŁAŚCICIELOM OBIEKTÓW WIELKOPOWIERZCHNIOWYCH

O OBOWIĄZKACH KONIECZNYCH DO WYKONANIA W SEZONIE ZIMOWYM W CELU POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA

 

  1. Obowiązek usuwania zalegającego na dachach, balkonach, śniegu i lodu.

  2. Obowiązek odśnieżania chodników.

  3. Zapewnienie drożności przewodów kominowych, w związku z możliwością zatrucia tlenkiem węgla.

  4. Unikanie „dzikich lodowisk”.

  5. Zwrócić szczególną uwagę na zagrożenia wynikające z przerw w dostawach energii elektrycznej, szczególnie w gospodarstwach rolnych.

  6. Zwrócić szczególną uwagę na potencjalne miejsca przebywania osób bezdomnych.


    DOCInformacja.doc (12,00KB)