Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego

1669965246331.jpeg


"Nie wys­tar­czy po­kochać, trze­ba jeszcze umieć wziąć tę miłość w ręce i prze­nieść ją przez całe życie."

Konstanty Ildefons Gałczyński


To motto towarzyszy naszym dostojnym Jubilatom, którzy 25 listopada 2022 r. zostali odznaczeni medalami nadanymi przez Prezydenta RP za długoletnie pożycie małżeńskie. Aktu dekoracji dokonał Wójt Gminy Przystajń Henryk Mach oraz Przewodniczący Rady Gminy Przystajń Zbigniew Kmieć. Kwiaty i pamiątkowe dyplomy wręczyła Sekretarz Gminy Agnieszka Zabawa, z-ca Kierownika USC Agnieszka Brzęczek i Gabriela Mika Inspektor d.s. Ewidencji Ludności.

Tegoroczny Jubileusz 50-lecia pożycia obchodziło 30 par, a 23 z nich uczestniczyło w złotej uroczystości. Uroczystość wzbogacił występ Solistki Karoliny Mrugalskiej oraz Zespołu Ludowego „Lawenda”.

Złote Gody to jubileusz niezwykły, to wyjątkowa okazja do spojrzenia na minione lata, dokonania podsumowań i wzbudzenia refleksji nad zmieniającym się na przestrzeni lat uczuciem dwojga ludzi. To symbol wierności i miłości rodzinnej, to dowód wzajemnego zrozumienia i istoty związku małżeńskiego.

Złoci Jubilaci:

Burda Halina i Józef

Ćwieląg Teresa i Tadeusz

Dragan Janina i Franciszek

Głuch Halina i Józef

Grzelińscy Anna i Marian

Jelonek Danuta i Leszek

Jelonek Janina i Jan

Juszka Jadwiga i Czesław

Kała Zofia i Jerzy

Kauf Monika i Jan

Kierat Teresa i Jan

Knopik Weronika i Czesław

Kotas Henryka i Władysław

Kukuła Marianna i Andrzej

Krupa Jadwiga i Herbert

Majchrzak Bożena i Zygmunt

Makowscy Jadwiga i Wiesław

Małyska Teresa i Zenon

Matyja Stanisława i Stanisław

Mielczarek Irena i Ireneusz

Mika Marianna i Piotr

Nowakowscy Barbara i Wojciech

Pilarz Krystyna i Stanisław

Psiuk Halina i Ryszard

Świerczyńscy Monika i Zygmunt

Wachowscy Anna i Czesław

Wieczorek Teresa i Józef

Wręczyccy Jadwiga i Zygmunt

Wręczyccy Modesta i Kazimierz

Wręczyccy Krystyna i Stanisław