OSP Górki-Stany została wyposażona w sprzęt ratujący życie

Jak znacząco pomóc lokalnej społeczności i wzmocnić jej poczucie bezpieczeństwa - okazuje się, że bardzo prosto. Naprzeciw tym oczekiwaniom wyszedł program grantowy „WzMOCnij swoje otoczenie” realizowany przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne, w ramach którego wsparcie otrzymała jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Górkach - Stanach.

Strażacy otrzymali węże strażackie oraz ubrania pomagające w akcjach gaśniczych, zwane popularnie „nomexami”. - Otrzymane węże i ubrania na pewno ułatwią prowadzenie działalności przez jednostkę OSP Górki Stany, zwłaszcza kiedy na szali jest ludzkie życie i zdrowie, a wiadomo, że żadnej akcji nie sposób przewidzieć. Jednakże mając taki sprzęt i odzież działania strażaków będą łatwiejsze i skuteczniejsze - mówi Waldemar Knopik, Komendant OSP w Górkach-Stanach. Otrzymane specjalistyczne ubrania mają ochraniać strażaków, którzy często z narażeniem życia i zdrowia niosą pomoc. „Nomexy” są wykonane ze specjalistycznego materiału odpornego na wysokie temperatury.

Przypomnijmy, że niedawno jednostka OSP Górki Stany obchodziła stulecie działalności, w której uczestniczyły inne jednostki OSP gminy Przystajń, znamienici goście i mieszkańcy tych miejscowości. Wspólnota jaką tworzą te jednostki, pozwala czuć się jak duża strażacka rodzina. Ponadto należy wspomnieć, że OSP Górki Stany należy do KRSG, czyli Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego, który powstał w 1991 roku i pomaga koordynować działania ratownicze w sytuacjach zagrożenia życia, zdrowia, mienia czy środowiska, podejmowanych przez Straż Pożarną i inne podmioty ratownicze. – Dlatego takie programy grantowe jak „WzMOCnij swojej otoczenie” są bezcenne – dodaje Komendant Knopik.

Program „WzMOCnij swoje otoczenie” to ogólnopolski program grantowy realizowany przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne, skierowany do samorządów i ich jednostek – np. przedszkoli, szkół, bibliotek, czy ośrodków pomocy społecznej, oraz do organizacji pozarządowych, które chcą wprowadzać ważne i długotrwałe zmiany w swoim otoczeniu w jednym z ośmiu następujących obszarów: aktywność fizyczna, bezpieczeństwo, edukacja, ochrona zwierząt, rozwój wspólnej przestrzeni publicznej, środowisko naturalne, zdrowie i inne inicjatywy mieszczące się w celach programu.

Dodatkowe informacje o programie można znaleźć na stronie https://raport.pse.pl/pl/ oraz www.wzmocnijotoczenie.pl.

logo WSO.png

godlo_PSE_z_polem_ochronym_300dpi.png

DSC_0895.jpeg

DSC_0886.jpeg

DSC_0896.jpeg

DSC_0883.jpeg

DSC_0893.jpeg

DSC_0885.jpeg

DSC_0879.jpeg