Aktywna tablica 2022

05_znak_uproszczony_kolor_biale_tlo.png

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Przystajni uzyskała w 2022 r. dofinansowanie z budżetu państwa w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”. Kwota uzyskanej dotacji to 35 000,00, wkład własny Gminy wyniósł 8 750,00 zł. W ramach programu zakupiono do szkoły: monitory interaktywne z aplikacjami wspomagającymi terapię uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce, podłogę multiinteraktywną z akcesoriami oraz pakiety programów dydaktycznych do wspomagania rewalidacji, logopedii, nauki ortografii oraz nauczania uczniów z autyzmem.