Uroczystość po termomodernizacji Przedszkola w Przystajni - 21 września 2019 r.

Kompleksowa termomodernizacja budynku przedszkola w Przystajni.

W dniu 21 września 2019 roku w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Przystajni odbyła się uroczystość po kompleksowej termomodernizacji budynku.

W uroczystości wzięli udział Wójt Gminy Przystajń oraz zaproszeni goście: Wójt Gminy Miedzno, Wójt Gminy Popów, Radni Gminy Przystajń, Sołtys, Dyrektorzy lokalnych Szkół Podstawowych, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji, Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Wykonawca Projektu Termomodernizacji Przedszkola.

Po serdecznych słowach powitania zaproszonych gości przez Dyrektor Gminnego Przedszkola Publicznego w Przystajni Panią Jolantę Berg oraz podziękowaniach za wykonaną inwestycję, głos zabrał Wójt Gminy Przystajń Pan Henryk Mach, który podsumował przebieg inwestycji oraz dalsze plany związane z remontem łazienek placówki. W szczególności podziękował Wykonawcy: Firmie Usługi Remontowo-Budowlane „DEKOR” Marek Lipiński z Przystajni, za rzetelne i terminowe wykonanie inwestycji.

Zakres prac budowlanych obejmował m.in.: izolację fundamentów, docieplenie ścian zewnętrznych budynku przedszkola, wymianę okien, wymianę instalacji grzewczej oraz montaż nowego kotła CO z osprzętem i wyposażeniem kotłowni oraz podłączeniem z instalacją, wymianę oświetlenia. Wartość robót budowlanych opiewała na kwotę 556174 zł., z tego 353674 zł. to dofinansowanie z Funduszu UE: RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Poza tym Ze środków własnych przedszkola wykonano gipsowanie i malowanie sal przedszkolnych.

Temu wydarzeniu towarzyszył krótki program artystyczny przygotowany przez przedszkolaków, który utwierdził wszystkich w przekonaniu, iż ten etap wychowawczy jest bardzo ważny w życiu każdego z nas.

Mamy nadzieję, iż odnowiony budynek stanie się jedną z wielu wizytówek Przystajni i będzie służył lokalnej społeczności przez długie lata a Przedszkolaki każdego dnia z uśmiechem zechcą uczestniczyć w zajęciach. Ich uśmiech jest najlepszym podziękowaniem dla wszystkich osób zaangażowanych w realizację niniejszej inwestycji.