Sprzedaż węgla

Z dniem 28 listopada 2022 r. Gmina Przystajń prowadzi sprzedaż węgla zakupionego w ramach ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (DZ.U. z 2022r, poz. 2236).

Podpisano umowę w dniu 14.11.2022 r. na sprzedaż węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych z WĘGLOKOKS KRAJ S.A. z siedzibą w Piekarach Śląskich. Węgiel z KWK Bobrek – Piekary Ruch Bobrek dostępny będzie w sortymencie: Kostka, Orzech I, Ekogroszek Skarbek luz oraz miał.

Sprzedaż prowadzi Gmina Przystajń po preferencyjnej cenie 1980,00 zł brutto.

Dystrybucją węgla zajmują się następujące składy:

- USŁUGI TRANSPORTOWO-HANDLOWE Wojciech Kierat – skład: Brzeziny 32

- ZAKŁAD TRANSPORTOWO-HANDLOWY „STAN” – Stanisław Krawczyk - skład: Przystajń ul. Targowa 24A

- TAMROL Sp. z o.o. Tadeusz Knopik – skład: Przystajń ul. Nowa 31

Osoby, które złożyły wnioski o zakup węgla, o terminie i miejscu odbioru poszczególnych sortymentów zostaną poinformowane indywidualnie.

Przed odbiorem węgla, należy dokonać wpłaty należności na podstawie wystawionej faktury - pokój nr 13 w Urzędzie Gminy.

Gmina nie ponosi kosztów transportu z miejsca składowania (zakupu) do miejsca wskazanego przez kupującego. Transport również jest możliwy we własnym zakresie.