Gmina Przystajń po raz kolejny otrzymała dofinansowanie w ramach przedsięwzięcia "Poznaj Polskę"

Logo_ministerstwo_poziom_PL_czarne.png

Gmina Przystajń po raz kolejny otrzymała dofinansowanie w ramach przedsięwzięcia "Poznaj Polskę". W ramach tego przedsięwzięcia szkoły podstawowe w gminie Przystajń uzyskały łączne dofinansowanie do wycieczek w kwocie 40 000 zł, co stanowi 80% kosztów, 20% to wkład własny w postaci wpłat rodziców. Zaplanowano 5 wycieczek do priorytetowych obszarów edukacyjnych wskazanych przez Ministra Edukacji i Nauki znajdujących się m. in. w Krakowie, Wieliczce, Warszawie, Wrocławiu  i Łodzi.

Przedmiotem przedsięwzięcia "Poznaj Polskę" jest wsparcie organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły dla dzieci i młodzieży w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki.

Przedsięwzięcie ma wspomóc realizację podstaw programowych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Pozwala urozmaicić zajęcia lekcyjne, dzięki czemu nauka nabiera praktycznego wymiaru. Uczenie się oparte na praktycznym odkrywaniu śladów historii, czy też eksperymentowaniu w centrach nauki stwarza uczniom warunki do zdobywania nowych umiejętności w niepowtarzalnym środowisku edukacyjnym.

mein_poznaj_polske_logo.png