OSP Wrzosy-Brzeziny została wyposażona w sprzęt ratujący życie

Mieszkańcy sołectw Wrzosy, Brzeziny oraz gminy Przystajń mogą czuć się bezpieczniej. OSP Wrzosy-Brzeziny została wyposażona w sprzęt ratujący życie oraz mienie - defibrylator AED, detektor prądu przemiennego, narzędzie dielektryczne Halligan, bosak dielektryczny oraz nożyce dielektryczne.

Projekt zrealizowano w ramach programu "WzMOCnij swoje otoczenie" zorganizowanego przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne.     

OSP Wrzosy-Brzeziny jest członkiem KSRG od ponad dwudziestu lat. Jednostka dysponowana jest do zdarzeń niejednokrotnie wymagających użycia specjalistycznego sprzętu. Pozyskane wyposażenie pozwoli w znacznie szybszy sposób dotrzeć do osób poszkodowanych w różnego rodzaju niebezpiecznych sytuacjach i udzielić im kwalifikowanej pomocy.

Sprzęt dielektryczny zapewnia jednocześnie bezpieczeństwo samym ratownikom m.in. skutecznie chroni przed porażeniem prądem elektrycznym. - Coraz częściej dochodzi do sytuacji, kiedy to Straż Pożarna - bez znaczenia czy ochotnicza czy państwowa - jest tą służbą ratunkową od której zależy ludzkie życie dlatego cieszymy się z pozyskanego grantu, dzięki któremu zakup sprzętu był możliwy - mówi Sławomir Olczyk - Wiceprezes Naczelnik OSP Wrzosy-Brzeziny.

Program "WzMOCnij swoje otoczenie " to ogólnopolski program grantowy realizowany przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne, skierowane do samorządów i ich jednostek - np. szkół, przedszkoli, bibliotek czy ośrodków pomocy społecznych, oraz do organizacji pozarządowych, które chcą wprowadzać ważne i długotrwałe zmiany w swoim otoczeniu w jednym z ośmiu następujących obszarów: aktywność fizyczna, bezpieczeństwo, edukacja, ochrona zwierząt, rozwój wspólnej przestrzeni publicznej, środowisko naturalne, zdrowie i inne inicjatywy mieszczące się w celach programu. 

Dodatkowe informacje o programie można znaleźć na stronie https://raport.pse.pl oraz www.wzmocnijotoczenie.pl

godlo_PSE_z_polem_ochronym_300dpi.png

logo WSO.png

received_3432750696959389.jpeg

received_1598427210615753.jpeg

received_1847549775615576.jpeg

received_1320298615472729.jpeg

received_1342691933141732.jpeg

received_862778158243121.jpeg

received_1307034756799974.jpeg

received_707481320389793.jpeg

received_830759264922468.jpeg

received_653075043188894.jpeg

received_439552401696052.jpeg