Program współpracy gminy Przystajń z organizacjami pozarządowymi na rok 2023

Zapraszamy do konsultacji "Programu współpracy gminy Przystajń z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023".

ODTuchwała i program 2023.odt (23,29KB)

ODTZarządzenie Nr 122.2022.odt (25,63KB)