Informacja w sprawie dystrybucji węgla przez Gminę Przystajń

Informacja w sprawie dystrybucji węgla przez Gminę Przystajń

Wójt Gminy informuje, że Gmina Przystajń przystąpi do rządowego projektu dotyczącego sprzedaży węgla przez samorządy na potrzeby mieszkańców.

1. Węgiel po preferencyjnych cenach, będzie przysługiwał jedynie osobom, które:

- złożą stosowny wniosek zakupu preferencyjnego paliwa stałego przez gospodarstwo domowe na terenie gminy Przystajń
- spełniają warunki uprawniające do dodatku węglowego
- dokonały zgłoszenia w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków
- nie dokonały zakupu węgla i paliw węglopochodnych w sklepie internetowym PGG
lub u innych dystrybutorów na sezon grzewczy 2022/2023 po cenie niższej niż 2.000 zł brutto.

2. Proponowane asortymenty węgla to: groszek, orzech, miał.
3. Przewidywane ilości możliwe do zakupienia przez gospodarstwo domowe w ramach zakupu preferencyjnego – 1,5 tony do 31 grudnia 2022 r. oraz 1,5 tony od 1 stycznia 2023 r.
4. Gmina będzie sprzedawać paliwo stałe - węgiel w ramach zakupu preferencyjnego po cenie nie wyższej niż 2000 zł brutto;

W związku z powyższym, od dnia 3 listopada 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. w Urzędzie Gminy Przystajń pokój nr 13 będzie można składać wniosek zakupu preferencyjnego węgla.

Wnioski do pobrania będą na stronie internetowej gminy oraz w Urzędzie Gminy Przystajń pokój nr 13 i pokój nr 19 (kancelaria).

 

Wójt Gminy Przystajń

Henryk Mach


ODTInformacja - dystrybucja węgla przez gminę.odt (17,81KB)

ODTwniosek-zakup-preferencyjnego-wegla.odt (41,50KB)