Ochotnicza Straż Pożarna w Górkach Stanach uzyskała grant w programie „WzMOCnij swoje otoczenie”

Ochotnicza Straż Pożarna w Górkach Stanach jest jednym z laureatów IV edycji programu „WzMOCnij swoje otoczenie”. Dzięki przyznanemu przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne grantowi jednostka zakupi ubrania specjalistyczne oraz węże strażackie, które będą służyć poprawie bezpieczeństwa strażaków oraz mieszkańców Gminy.

Program „WzMOCnij swoje otoczenie” to ogólnopolski program grantowy realizowany przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne, skierowany do samorządów i ich jednostek – np. przedszkoli, szkół, bibliotek, czy ośrodków pomocy społecznej oraz do organizacji pozarządowych, które chcą wprowadzać ważne i długotrwałe zmiany w swoim otoczeniu w jednym z ośmiu następujących obszarów: aktywność fizyczna, bezpieczeństwo, edukacja, ochrona zwierząt, rozwój wspólnej przestrzeni publicznej, środowisko naturalne, zdrowie i inne inicjatywy mieszczące się w celach programu.

Dodatkowe informacje o programie można znaleźć na stronie https://raport.pse.pl/pl/ oraz www.wzmocnijotoczenie.pl

godlo_PSE_z_polem_ochronym_300dpi.png

logo WSO.png