W OSP Wrzosy-Brzeziny przybędzie wkrótce specjalistycznego sprzętu do ochrony ludności

W OSP Wrzosy-Brzeziny przybędzie wkrótce specjalistycznego sprzętu do ochrony ludności.

OSP Wrzosy-Brzeziny jest jednym z laureatów IV edycji programu „WzMOCnij swoje otoczenie”. Dzięki przyznanemu przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne grantowi strażacy OSP Wrzosy-Brzeziny wyposażeni zostaną w specjalistyczny sprzęt służący do walki z zagrożeniami. OSP Wrzosy-Brzeziny dokona zakupu defibrylatora AED z elektrodą CPR-D, bosaka dielektrycznego, narzędzie dielektryczne Halligan nupla, nożyc dielektrycznych nupla oraz detektora prądu przemiennego Leader Volt HOT-STICK. Nowy sprzęt pomoże strażakom skuteczniej pełnić swoje obowiązki wobec lokalnej społeczności.

Program „ WzMOCnij swoje otoczenie” to ogólnopolski program grantowy realizowany przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne, skierowany do samorządów i ich jednostek - np. przedszkoli, szkół, bibliotek czy ośrodków pomocy społecznej, oraz do organizacji pozarządowych, które chcą wprowadzać ważne i długotrwałe zmiany w swoim otoczeniu w jednym z ośmiu następujących obszarów: aktywność fizyczna, bezpieczeństwo, edukacja, ochrona zwierząt, rozwój wspólnej przestrzeni publicznej, środowisko naturalne, zdrowie i inne inicjatywy mieszczące się w celach programu.

Dodatkowe informacje o programie można znaleźć na stronie https://raport.pse.pl/pl/ oraz www.wzmocnijotoczenie.pl

godlo_PSE_z_polem_ochronym_300dpi.png

logo WSO.png