Informacja dotycząca wsparcia finansowego do innych źródeł ciepła

Zgodnie z nowymi przepisami, wsparcie finansowe w postaci jednorazowego dodatku otrzymają również gospodarstwa domowe, których główne źródło ciepła zasilane jest peletem drzewnym, drewnem kawałkowym, skroplonym gazem LPG lub olejem opałowym.

Dodatek dla gospodarstwa domowego wynosi:

  1. 3000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego;

  2. 1000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym;

  3. 500 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG;

  4. 2000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych należy złożyć w terminie do 30 listopada 2022 r.

Informujemy, że wnioski o wypłatę dodatku do gospodarstw domowych można składać:
- osobiście – wnioski będą przyjmowane w Urzędzie Gminy Przystań, pokój nr 16
- drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy ePUAP, adres skrytki: /25x22vafxx/SkrytkaESP (wniosek musi zostać podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelniony z wykorzystaniem profilu zaufanego).

Wnioski będą wydawane i przyjmowane:

- poniedziałek od godz. 8.00 do 16.00
- wtorek – piątek od 7.30 do 15.30

Informacje dotyczące wypłaty dodatku są udzielane pod numerem telefonu: 343191153 wew. 116

Poniżej pliki do pobrania:

DOCXWzór wniosku dodatek do gospodarstw domowych.docx (24,88KB)

DOCdodatek do gospodarstwo domowych- klauzula RODO.doc (20,50KB)