Dodatek węglowy

Wójt Gminy Przystajń informuje, że złożone wnioski zostaną rozpatrzone w terminie do 2 miesięcy w związku ze zmianą ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.