Zaproszenie na spotkanie konsultacyjne

Lokalna Grupa Działania „Zielony Wierzchołek Śląska” serdecznie zaprasza na spotkanie konsultacyjne dotyczące opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Spotkanie odbędzie się 15 września 2022 r. o godzinie 17.00 w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Przystajni przy ul. Targowej 5.

Planowany program spotkania:
1. Diagnoza potrzeb
2. Wybór i określenie hierarchii celów strategii
3. Zdefiniowanie sposobów realizacji strategii
4. Stworzenie systemu monitorowania postępów w realizacji strategii
5. Określenie grup docelowych


PDFZaproszenie Przystajń SK.pdf (471,85KB)