Dodatek węglowy

Informujemy, że wnioski o wypłatę dodatku węglowego można składać:
- osobiście – wnioski będą przyjmowane w Urzędzie Gminy Przystań, pokój nr 16
- drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy ePUAP, adres skrytki: /25x22vafxx/SkrytkaESP (wniosek musi zostać podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelniony z wykorzystaniem profilu zaufanego).

Wnioski będą wydawane i przyjmowane:

- poniedziałek od godz. 8.00 do 16.00
- wtorek - piątek od 7.30 do 15.30

Informacje dotyczące wypłaty dodatku węglowego są udzielane pod numerem telefonu: 343191153 wew. 116

Poniżej pliki do pobrania:

PDFDodatek_Weglowy.pdf (656,38KB)

DOCdodatek węglowy - klauzula RODO.doc (19,00KB)