Gmina Przystajń na 51 miejscu w kraju!

W miesiącu lipiec 2022 r. ogłoszono wyniki pierwszego, rocznego rankingu gmin prowadzonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej programie priorytetowym „Czyste Powietrze”.

Gmina Przystajń jako jedna z pierwszych gmin czyli od momentu rozpoczęcia przedmiotowego programu podpisała porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizacje zadań związanych z realizacją programu.

W rocznym rankingu Gminę Przystajń sklasyfikowano na 51 miejscu w kraju.  Uzyskany wynik świadczy o dużym zaangażowaniu lokalnych społeczności w walkę o poprawę jakości powietrza.


Przy sporządzaniu rankingu brany był pod uwagę współczynnik złożonych wniosków do programu „Czyste Powietrze” w czasie od 1 kwietnia 2021 roku do końca marca 2022 roku w odniesieniu do ogółu budynków jednorodzinnych na terenie gminy.

W okresie tym mieszkańcy naszego samorządu złożyli 139 wniosków o dofinansowanie proekologicznych inwestycji na ogółem 1962 budynków jednorodzinnych na terenie naszej gminy. Wartość współczynnika wyniosła zatem 7,08 proc.

Dzięki naszej i Państwa pracy Gmina Przystajń uwzględniona została w puli 625 samorządów, do których trafi dodatkowe 16 mln zł ogółem na działania związane z promocją programu i dalszą walkę o poprawę jakości powietrza i wsparcie dla mieszkańców w programie „Czyste Powietrze”.

Zapraszamy do punktu konsultacyjnego programu „Czyste Powietrze", który działa w naszym urzędzie gminy, który to: 

  • udziela informacji dotyczących Programu,
  • przygotowuje wnioski z Wnioskodawcami,
  • przyjmuje wnioski o dofinansowanie w ramach Programu,
  • przekazuje zweryfikowane wnioski o dofinansowanie do WFOŚiGW,
  • pomaga Wnioskodawcom przy wypełnianiu wniosku o płatność wraz z załącznikami

Pracownik punku informacyjno-konsultacyjnego jest dostępny dla Państwa w godzinach pracy Urzędu Gminy.

Kontakt 34 3191153 wew. 116. Pani Marta Okaj.

Szczegółowe informacje oraz zasady działania programu znajdują się pod linkiem:

https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/