Stypendia dla uczniów zdolnych w roku szkolnym 2021/2022

Stypendia dla uczniów zdolnych z terenu gminy Przystajń w roku szkolnym 2021/2022

Wójt Gminy Przystajń informuje, że przyznano stypendia dla uczniów zdolnych zamieszkałych na terenie Gminy Przystajń. W roku szkolnym 2021/2022 nagrodzono 25 uczniów uczęszczających do szkół podstawowych w Przystajni i Borze Zajacińskim. Kwota przyznanego stypendium wyniosła każdorazowo od 200 do 600 zł za jedno osiągnięcie na szczeblu wojewódzkim lub krajowym lub 800 zł za osiągnięcie na szczeblu międzynarodowym.

Poniżej lista stypendystów według poszczególnych kategorii:

1/ stypendia za osiągnięcia sportowe, w tym w szczególności w zawodach pływackich: Kacper Galiczak.

2/ stypendia za osiągnięcia naukowe, w tym w szczególności za sukcesy w konkursach przedmiotowych z geografii, matematyki, historii i j. niemieckiego, konkursie leksykalnym z j. angielskiego oraz za osiągnięcie bardzo wysokiego wyniku z egzaminu ósmoklasisty: Angelika Droś, Julia Knopik, Milena Matyja, Małgorzata Nowak, Marcelina Pawełkiewicz, Emilia Staniec, Gabriela Tomzińska, Kinga Wręczycka,

3/ stypendia za osiągnięcia artystyczne, w tym w szczególności za sukcesy w konkursach plastycznych, konkursie literackim oraz na festiwalach muzycznych: Lena Chrzanowska, Michalina Chrzęstek, Natalia Chrzęstek, Zofia Chrzęstek, Laura Glenc, Ada Grzesiak, Judyta Grzesiak, Zuzanna Hyra, Vanessa Janic, Jakub Janoszek, Mateusz Juszczak, Julia Męcka, Kamil Micek, Julia Pilarz, Ksawery Mikucki, Filip Zjawiński.

Gratulujemy nagrodzonym uczniom oraz wspierającym ich nauczycielom i rodzicom! Zachęcamy do dalszej pracy i osiągania kolejnych sukcesów!