Dofinansowanie do Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków

Wójt Gminy Przystajń informuje, iż na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Katowicach widnieje informacja o możliwości uzyskania dofinansowania do zakupu i montażu przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności nie więcej niż 7,5 m3/d w ramach PROGRAMU PILOTAŻOWEGO Przydomowa oczyszczalnia.

Beneficjentami środków są osoby fizyczne – właściciele/ współwłaściciele nieruchomości, w tym także właściciele/ współwłaściciele budynków mieszkalnych na nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste, położonych na terenie województwa śląskiego, do których będą przyłączane przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Termin naboru wniosków od dnia 01.07.2022 r. do 31.12.2022 r.

Szczegółowe informacje zawarto w linku poniżej.

https://www.wfosigw.katowice.pl/program-pilotazowy-przydomowa-oczyszczalnia.html