Gmina Przystajń uzyskała wsparcie finansowe

nprcz-belka-nck-kolor-rgb.jpeg

Gmina Przystajń uzyskała wsparcie finansowe w ramach Priorytetu 3 "Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych" "Narodowego Programu Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025".

W ramach tego Programu Publiczna Szkoła Podstawowa im. A. Mickiewicza w Borze Zajacińskim uzyskała dofinansowanie w kwocie 4 000,00 zł na bibliotekę szkolną oraz w kwocie 2 500,00 zł na zakup książek dla oddziału przedszkolnego.