Zmiana stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Od dnia 1 lipca 2022 r. nastąpiła zmiana stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wysokość opłaty za odpady segregowane:

- stawka miesięczna od osoby wyniesie 28 zł.

Wysokość opłaty podwyższonej w przypadku gdy odpady nie są zbierane w sposób selektywny:

- stawka miesięczna od osoby wyniesie 56 zł.


PDFwysokość opłaty i terminy płatności od lipca 2022.pdf (107,34KB)