Ekodoradca - konsultacje

Ekodoradca Subregionalny Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego działający w ramach projektu LIFE „Śląskie. Przywracamy błękit”. Kompleksowa ochrona powietrza dla województwa śląskiego

Ewa Chojnacka zaprasza mieszkańców gminy na konsultacje indywidualne organizowane w każdą ostatnią środę miesiąca

w siedzibie Urzędu Gminy Przystajń w godzinach 9.00 – 14.00.

Zakres konsultacji obejmuje:

  • pomoc w ograniczeniu wydatków związanych z ogrzewaniem,

  • informacje dotyczące wymiany starego źródła ciepła, jego wyboru oraz możliwościach uzyskanie dofinansowaniu na jego wymianę,

  • wyboru rodzaju paliwa,

  • korzyści związanych z termoizolacją budynku,

  • alternatywne źródła energii,

  • informacje dotyczące uchwały antysmogowej, w tym obowiązkowych działań mieszkańców,

  • możliwości poprawy jakości powietrza w swojej gminie.

Zapraszam także do kontaktu telefonicznego pod numerem: 784 527 273 lub mailowego:

Dokładne informacje o projekcie dostępne na https://przywracamyblekit.slaskie.pl/

ekodoradca.jpeg


DOCXekodoradca.docx (86,46KB)