Ankieta Lokalnej Grupy Działania

Szanowni Państwo, głównym celem funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania była realizacja wspólnie opracowanej z Mieszkańcami (Państwem) Lokalnej Strategii Rozwoju. Strategia ta realizowana jest przez szereg działań własnych LGD oraz Państwa projekty finansowane w ramach programu PROW. W ramach podsumowań realizacji programu oraz wypełniając zapisy zawarte w LSR przygotowaliśmy ankietę, o której wypełnienie Państwa prosimy. Zarówno podczas tworzenia dokumentu jak i teraz Państwa zdanie jest dla nas niezmiernie istotne.

Link do ankiety:

https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=850fe3d0&&b=c1273cae1&&c=856ee717

W przypadku problemów z otwarciem należy skopiować link bezpośrednio do przeglądarki

Marcin Świerczyński
kierownik biura LGD
tel. 795444328