Informacje ogólne

Gmina Przystajń leży w północno-zachodniej części województwa śląskiego, w powiecie kłobuckim, na skraju Wyżyny Małopolskiej. Jest jedną ze 166 gmin w województwie śląskim i jedną z 9 gmin powiatu kłobuckiego. Gmina posiada powierzchnię 88,85 km2, a zamieszkuje ją ok. 5900 osób. Gęstość zaludnienia Gminy Przystajń wynosi 67 osób/km2 .

W skład Gminy wchodzi 19 miejscowości, skupionych w 17 sołectwach.

L.p. Miejscowość Ludność

Powierzchnia (w ha)

1 Antonów 173 197
2 Bagna 43 93
3 Bór Zajaciński 302 519
4 Brzeziny 333 267
5 Dąbrowa 95 427
6 Górki 200 358
7 Kamińsko 165 602
8 Kostrzyna 305 374
9 Kuźnica Nowa 92 219
10 Kuźnica Stara 429 285
11 Ługi-Radły 413 637
12 Michalinów 83 99
13 Mrówczak 167 166
14 Podłęże Szlachec. 289 324
15 Przystajń 2266 1310
16 Siekierowizna 114 131
17 Stany 189 388
18 Wilcza Góra 90 231
19 Wrzosy 139 94
  Razem: 5887  
  Lasy państwowe   2164
  Razem Gmina: 5887 8885

 

Według oficjalnego wykazu miejscowości występują także przysiółki i części wsi. Są to:

przysiółki: Galińskie w miejscowości Stany,  Kluczno w miejscowości Kamińsko,  Węzina w miejscowości Bór Zajaciński.

części wsi: Sachalin w miejscowości Brzeziny,  Zagony w miejscowości Bór Zajaciński,  Parkitna w miejscowości Kamińsko,  Hajda w miejscowości Wrzosy, Pola w miejscowości Antonów,  Smugi  w miejscowości Mrówczak,  Widawa i Borlocha w miejscowości Przystajń, Doły w miejscowości Kostrzyna.

Gmina Przystajń graniczy z 6 innymi gminami woj. śląskiego, a to: Gminą Krzepice /od północy/,  Panki /od północnego wschodu/, Wręczyca Wielka /od południowego wschodu/, Ciasna i Herby /od południa/ oraz położoną w województwie opolskim Gminą Olesno /od zachodu/. Zachodnia granica Gminy, stanowi jednocześnie  granicę powiatów kłobuckiego  i oleskiego, a także województw śląskiego i opolskiego.
Matematyczno-geograficzne położenie centrum gminy /miejscowość Przystajń/ wyznaczają współrzędne: 50o53′ szerokości geograficznej północnej i 18o 41′ długości geograficznej wschodniej. Terytorium gminy jest rozciągnięte południkowo w najszerszym miejscu 13 km. Najbardziej na północ jest wysunięte w sołectwie Kostrzyna, a na południe w miejscowości Kamińsko. Równoleżnikowa rozciągłość gminy wynosi 9 km. Jej najbardziej zachodni kraniec położony jest w miejscowości Ługi-Radły /Liswarta/, a wschodni w Lasach Państwowych w Kamińsku.