• Panorama Gminy Przystajń

  • Panorama Gminy Przystajń

  • Panorama Gminy Przystajń

Zabytki w Gminie Przystajń

Kościół murowany w Przystajni z 1752 roku p.w. św. Trójcy - świątynia jednonawowa w stylu późnobarokowym z bogatym wystrojem.

 Czytaj więcej: Zabytki w Gminie Przystajń
Dwór z I połowy XIX wieku w Kuźnicy Starej, klasycystyczny, przebudowany 1920.
 Czytaj więcej: Zabytki w Gminie Przystajń
Zagroda młynarska z XIX w. w Kamińsku (przysiółek Kluczno) – młyn wodny drewniany i chałupa drewniana  Czytaj więcej: Zabytki w Gminie Przystajń
Kuźnica w Kuźnicy Starej z XVIII w. murowano-drewniana; od pocz. XX w. młyn wodny  Czytaj więcej: Zabytki w Gminie Przystajń
Stanowisko archeologiczne w Dąbrowie - cmentarzysko kultury łużyckiej  Czytaj więcej: Zabytki w Gminie Przystajń

 

 

Pogoda

Pogoda w Przystajni

 

Ochrona Przyrody

Parki krajobrazowe

 

Południowa część gminy położona jest na terenie utworzonego  1 stycznia 1999 r.  Parku krajobrazowego „Lasy nad Górną Liswartą”. Szczegółowy opis parku i jego ochrony  na stronie http://www.zpk.com.pl Czytaj więcej: Ochrona Przyrody

 

Pomniki przyrody

 

  • Aleja 4 drzew – 2 lipy drobnolistne o obwodach 340 i 300 cm, oraz 2 lipy szerokolistne o obwodach 268 i 232 cm, położone w Kuźnicy Starej w parku obok zabytkowego dworku.


 Czytaj więcej: Ochrona Przyrody

 

Drzewa te zostały uznane za pomnik przyrody Rozporządzeniem nr 4/96 Wojewody Częstochowskiego z dnia 6 lutego 1996 r.

 

  • Sosna pospolita o obwodzie 193 cm rosnąca w lasach państwowych w Ługi-Radły ul. Leśna

 Czytaj więcej: Ochrona Przyrody

Drzewo zostało uznane za pomnik przyrody Rozporządzeniem nr 4/96 Wojewody Częstochowskiego z dnia 6 lutego 1996 r.

 

  • Dąb szypułkowy  rosnący na placu pomiędzy ulicami Szkolną i Krótką w Przystajni. Dąb ten nosi imię Józefa Piłsudskiego. Pod drzewem widnieje  tablica upamiętniająca rok jego posadzenia – 1935.

 Czytaj więcej: Ochrona Przyrody

Drzewo zostało uznane za pomnik przyrody uchwałą nr 24/X/95 Rady Gminy Przystajń  z dnia 30 czerwca 1995 roku.

 

Warunki naturalne

Jednostki fizycznogeograficzne

 Gmina Przystajń pod względem geograficznym zgodnie z regionami fizyczno-geograficznymi położona jest w:

  • prowincji: Wyżyna Małopolska,
  • podprowincji: Wyżyna Śląsko-Krakowska,
  • makroregionu: Wyżyna Woźnicko-Wieluńska,
  • na pograniczu 2 mezoregienów: Obniżenia  Liswarty-Prosny i  Progu Herbskiego.

Czytaj więcej: Warunki naturalne

Herb Gminy Przystajń

Czytaj więcej: Herb Gminy Przystajń

Herb przedstawia: w zielonym polu tarczy herbowej, nad rzeką złoto-zieloną budowla złota, nad którą z prawej strony krzyż promienisty złoty, z lewej trzy liście dębowe złote /przedstawione jako flanca/.

 

Symbolika herbu:

 

zielone pole  - symbolizuje rolniczo-leśny charakter gminy,

 

budowla – ratusz z początku XX w. tzw.: „Sukiennice”, najbardziej charakterystyczna budowla na terenie gminy,

 

rzeka – dwie graniczne rzeki gminy – Liswarta i Pankówka,

 

krzyż promienisty – odnosi się do najstarszej wzmianki o świątyni pod wezwaniem „Św. Krzyża” / z „Liber beneficiorum” Jana Długosza/,

 

liście dębowe – odwołują się do pomnika przyrody - dębu im. Józefa Piłsudskiego i nawiązują do ochrony przyrody.

 

Herb opracowano w Centrum Heraldyki Polskiej w Warszawie. Nadany został Gminie Przystajń uchwałą nr XXXI/47/97 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 grudnia 1997 r.

Więcej artykułów…

  1. Informacje ogólne

Podkategorie

Jesteś tutaj:

Statystyki odwiedzin

4836555
Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Ten miesiąc
Wszystkie
10057
2201
17370
43459
4836555

Twoje IP: 52.87.253.202

Foto-Info