• Rynek w Przystajni po rewitalizacji w 2019 roku

  • Panorama Gminy Przystajń

  • Panorama Gminy Przystajń

Postanowienie

Czytaj więcej: PostanowieniePostanowienie Wójta Gminy Przystajń, po rozpatrzeniu wniosku wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach złożonego przez inwestora Groch – METAL Adam Grochowina z siedzibą w Blachowni 42-290, ul. Sienkiewicza 22C w imieniu którego działa pełnomocnik ZAKŁAD USŁUG TECHNICH „ZUT” s.c. z siedzibą w Częstochowie 42-221 ul. Ikara 128B oraz po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kłobucku oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich.

Czytaj więcej: Postanowienie

Obwieszczenie

Czytaj więcej: ObwieszczenieObwieszczenie - została wydana decyzja RI-PŚ.6220.3.2019 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „budowie instalacji do demontażu pojazdów w miejscowości Przystajń ul. Przemysłowa  na nieruchomości  oznaczonej w ewidencji gruntów pod nr ewid. 11/52, 11/56, 11/57”

Czytaj więcej: Obwieszczenie

Obwieszczenie

Czytaj więcej: ObwieszczenieObwieszczenie - została wydana decyzja RI-PŚ.6220.1.2019 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:„ zmianie sposobu użytkowania budynku magazynowego na stację demontażu pojazdów w miejscowości Przystajń na działce o nr ewid. 11/60”

Czytaj więcej: Obwieszczenie

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY PRZYSTAJŃ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

mt_ignoreOGŁOSZENIE WÓJTA GMINY PRZYSTAJŃ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

Czytaj więcej: OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY PRZYSTAJŃ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu...

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Czytaj więcej: Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegoObwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do wyżej wymienionego planu. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Przystajń, 42–141 Przystajń, ul. Częstochowska 5, w terminie do dnia 15 kwietnia 2019 r.

Czytaj więcej: Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Jesteś tutaj:

Statystyki odwiedzin

16629705
Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Ten miesiąc
Wszystkie
1576
1332
10860
55989
16629705

Twoje IP: 34.204.200.74

Foto-Info